Liitekuvio 3: Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain 2016*

Liitekuvio 3: Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain 2016*
* Viisi suurinta toimialaa liikevaihdon mukaan mitattuna C = Teollisuus, G = Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, J = Informaatio ja viestintä, H = Kuljetus ja varastointi, F = Rakentaminen

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 18.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2016, Liitekuvio 3: Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain 2016* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2016/ulkoy_2016_2017-12-18_kuv_003_fi.html