Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö maittain, 2004–2007

Toimiala Vuosi
  2004 2005 2006 2007
Kaivostoiminta ja louhinta (C) 895 735 806 867
Teollisuus (D) 55 728 63 518 67 661 74 169
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E) 648 636 670 668
Rakentaminen (F) 7 554 8 184 9 532 10 736
Tukku- ja vähittäiskauppa (G) 33 714 36 106 36 932 41 970
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H) 3 491 3 561 4 021 4 730
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (I) 16 599 18 503 18 927 21 595
Rahoitustoiminta (J) 11 426 11 350 11 550 16 023
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut (K) 27 597 33 370 43 235 46 740
Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, ja muut yhteiskunnalliset palvelut (M,N,O) 369 759 2 038 2 252
Muut 649 845 911 1 773
Yhteensä 158 670 177 567 196 281 221 522

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen


Päivitetty 25.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2007, Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö maittain, 2004–2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2007/ulkoy_2007_2008-11-28_tau_006_fi.html