Julkaistu: 30.11.2006

Yritysten henkilöstöstä 14 prosenttia työskenteli ulkomaisissa tytäryhtiöissä vuonna 2005

Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 68 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 189 000 vuonna 2005. Liikevaihdon osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli vajaat 22 prosenttia ja henkilöstön osuus reilut 14 prosenttia. Sekä liikevaihdon että henkilöstön määrän perusteella mitattuna merkittävin omistajamaa oli Ruotsi.

Vuonna 2005 Suomessa toimi yli 3 400 ulkomaista tytäryhtiötä. Kaikkien Suomessa sijaitsevien yritysten lukumäärästä ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus oli 1,5 prosenttia. Ulkomaisten tytäryhtiöiden omistus jakaantui 44 eri maahan. Lukumääräisesti eniten Suomessa toimi ruotsalaisia tytäryhtiöitä. Toiseksi eniten Suomessa oli yhdysvaltalaisia ja kolmanneksi eniten saksalaisia tytäryhtiöitä.

Liikevaihdon perusteella mitattuna ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta oli merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto oli lähes 30 miljardia euroa. Tämä oli lähes 27 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta. Henkilöstön määrän mukaan toiminta oli merkittävintä teollisuuden toimialalla, jossa ulkomaisten tytäryhtiöiden palveluksessa työskenteli yli 68 000 henkeä vuonna 2005.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon ja henkilöstön määrän osuus kaikista yrityksistä 1996-2005

 

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Salmenniemi (09) 1734 2953, Johanna Sisto (09) 1734 2477, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 29.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2005/ulkoy_2005_2006-11-30_tie_001.html