Työvoimatutkimuksen ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan TOL 2008 -luokituksella huhtikuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on saatavilla TOL 2008 -sivustolla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Työvoimatutkimus siirtyy uuteen toimialaluokitukseen vuoden 2009 alusta ja ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan uudella toimialaluokituksella huhtikuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja julkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa pysyvät saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Tämän hetken suunnitelma on tuottaa työvoimatutkimuksen aikasarjat taaksepäin pääluokkatasolla vuoteen 2000 saakka ja 2- tai 3-nrotasolla vuoteen 2005 saakka.

Työvoimatutkimuksen tilastokohtaiselle sivustolle on tulossa lisätietoja TOL 2008 -siirtymän aiheuttamista muutoksista työvoimatutkimuksen toimialatietojen käyttöön sekä TOL 2008- ja TOL 2002 -luokituksilla tuotettujen aikasarjatietojen vertailtavuudesta.

Työvoimatutkimuksen yhteyshenkilö luokitusuudistukseen liittyvissä asioissa on Kalle Sinivuori, puh. (09) 1734 3524. Sähköpostitiedusteluja voi lähettää myös työvoimatutkimuksen tietopalveluun tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi.


Päivitetty 25.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-11-25_uut_001.html