Työvoimatutkimuksen aikasarjojen kausitasoitus TRAMO/SEATS-menetelmällä

Työvoimatutkimuksen kausitasoitusmenetelmä on uudistunut 19.6.2007 alkaen. Kausitasoituksessa käytetään nyt Eurostatin suosittelemaa TRAMO/SEATS-menetelmää Demetra-ohjelmistolla. Aiemmin kausitasoitus tehtiin X11-Arima-menetelmällä.

Uuteen kausitasoitusmenetelmään siirtyminen ei aiheuta muutoksia työvoimatutkimuksen kausitasoitettujen aikasarjojen tulkintaan ja käyttöön. Uudella TRAMO/SEATS-menetelmällä saadut tulokset eivät oleellisesti poikkea vanhan X11-Arima-menetelmän tuloksista. Työvoimatutkimuksen kausitasoituksen tuloksena raportoidaan trendi kuten tähänkin asti.

Lisätietoja kausitasoituksesta ja trendin käytöstä saa työvoimatutkimuksen kotisivulta kohdasta Menetelmäselosteet.


Päivitetty 19.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_uut_001.html