Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2019 - 2021

År Förändring
2019 2020 2021 2020/2021
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp
Båda könen 15-74 6,8 7,7 7,7 -0,1
15-64 6,9 7,9 7,8 -0,1
15-24 17,7 21,0 17,1 -3,9
25-34 6,9 7,9 7,9 0,0
35-44 4,5 5,2 5,6 0,3
45-54 4,2 4,7 5,7 1,0
55-64 6,3 7,1 7,4 0,3
Män 15-74 7,3 8,1 8,2 0,1
15-64 7,5 8,3 8,4 0,1
15-24 19,5 22,8 17,8 -4,9
25-34 7,1 7,8 8,9 1,1
35-44 4,4 5,3 5,7 0,5
45-54 4,7 5,0 6,5 1,4
55-64 7,6 7,8 8,0 0,2
Kvinnor 15-74 6,2 7,4 7,1 -0,3
15-64 6,3 7,5 7,2 -0,3
15-24 15,9 19,2 16,4 -2,8
25-34 6,8 8,1 6,7 -1,3
35-44 4,5 5,2 5,4 0,1
45-54 3,7 4,3 4,8 0,5
55-64 5,1 6,4 6,8 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2019 - 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_053_sv.html