Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2019 - 2021

År Förändring Förändring
2019 2020 2021 2020/2021 2020/2021
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Utbildningsnivå
Båda könen Totalt 2 533 2 495 2 555 60 2,4
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1 174 1 141 1 184 44 3,9
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 1 042 1 064 1 082 18 1,7
- lägsta högre nivå (5) 226 209 196 -13 -6,2
- lägre högskolenivå (6) 413 430 445 15 3,5
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 403 425 441 16 3,6
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 317 290 289 -2 -0,5
Män Totalt 1 313 1 299 1 326 27 2,1
Utbildning på andra stadiet (3,4) 667 661 682 21 3,2
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 450 456 465 9 2,0
- lägsta högre nivå (5) 84 77 74 -2 -3,2
- lägre högskolenivå (6) 188 194 199 5 2,3
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 178 185 192 7 3,8
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 197 182 179 -3 -1,8
Kvinnor Totalt 1 219 1 195 1 228 33 2,8
Utbildning på andra stadiet (3,4) 507 479 502 23 4,8
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 593 608 617 8 1,4
- lägsta högre nivå (5) 143 132 122 -11 -8,0
- lägre högskolenivå (6) 225 236 246 11 4,5
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 225 240 249 8 3,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 119 108 109 2 1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2019 - 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_047_sv.html