Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2020/11 - 2021/11

År/Månad Förändring
2020/11 2021/11 2020/11 - 2021/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp
Båda könen 15-74 7,0 6,0 -1,0
15-64 7,1 6,1 -1,0
15-24 16,6 12,1 -4,5
25-34 7,0 4,9 -2,0
35-44 5,7 5,1 -0,6
45-54 4,7 4,9 0,3
55-64 7,1 6,9 -0,2
Män 15-74 7,4 6,4 -1,0
15-64 7,6 6,5 -1,0
15-24 17,7 10,8 -6,9
25-34 6,0 4,8 -1,2
35-44 6,0 6,2 0,3
45-54 5,3 5,4 0,1
55-64 8,9 8,1 -0,7
Kvinnor 15-74 6,6 5,6 -1,0
15-64 6,7 5,6 -1,1
15-24 15,5 13,7 -1,8
25-34 8,1 5,1 -3,0
35-44 5,3 3,8 -1,5
45-54 4,1 4,5 0,4
55-64 5,4 5,8 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2021, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2020/11 - 2021/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/11/tyti_2021_11_2021-12-21_tau_016_sv.html