Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2020/11 - 2021/11

År/Månad Förändring Förändring
2020/11 2021/11 2020/11 - 2021/11 2020/11 - 2021/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp
Båda könen 15-74 4 130 4 122 -8 -0,2
15-64 3 419 3 418 -1 0,0
15-24 607 607 1 0,1
25-34 708 710 2 0,3
35-44 712 715 3 0,4
45-54 666 663 -2 -0,3
55-64 726 722 -4 -0,6
65-74 711 704 -7 -1,0
Män 15-74 2 077 2 076 -2 -0,1
15-64 1 745 1 742 -3 -0,2
15-24 311 312 1 0,5
25-34 363 364 1 0,2
35-44 364 369 5 1,4
45-54 342 338 -4 -1,0
55-64 366 359 -7 -1,8
65-74 332 333 1 0,4
Kvinnor 15-74 2 052 2 046 -6 -0,3
15-64 1 674 1 675 2 0,1
15-24 296 295 -1 -0,3
25-34 345 347 1 0,3
35-44 348 346 -2 -0,7
45-54 324 325 1 0,4
55-64 360 363 3 0,7
65-74 379 370 -8 -2,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2021, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2020/11 - 2021/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/11/tyti_2021_11_2021-12-21_tau_003_sv.html