Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/11 - 2021/11

År/Månad Förändring
2020/11 2021/11 2020/11 - 2021/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,7 72,2 1,5
Män 72,0 73,5 1,5
Kvinnor 69,4 70,9 1,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,0 6,0 -1,0
Män 7,4 6,4 -1,0
Kvinnor 6,6 5,6 -1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,1 66,1 1,1
Män 67,9 68,9 1,1
Kvinnor 62,3 63,3 1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2021, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/11 - 2021/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/11/tyti_2021_11_2021-12-21_tau_001_sv.html