Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/II - 2021/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II 2020/II - 2021/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 140 2 218 78 3,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 38 45 7 18,3
Jordbruk 01 18 26 8 47,3
C Tillverkning 10-33 312 305 -7 -2,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 37 44 7 19,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 39 39 -0 -0,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 50 39 -10 -20,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 49 -2 -3,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 105 102 -3 -2,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 30 31 1 1,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 29 30 1 2,6
F Byggverksamhet 41-43 152 148 -4 -2,7
Byggande av hus 41 57 58 1 2,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 76 71 -5 -6,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 235 254 19 8,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 37 33 -4 -10,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 82 82 1 1,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 117 139 22 18,8
H Transport och magasinering 49-53 117 120 3 3,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 67 71 3 4,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 49 50 0 0,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 65 68 4 5,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 113 113 -0 -0,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 69 68 -2 -2,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 143 152 9 6,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 67 3 5,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 106 110 4 3,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 65 62 -4 -5,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 110 113 3 2,5
P Utbildning 85 160 178 18 10,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 383 388 5 1,2
Hälso- och sjukvård 86 160 160 -0 -0,3
Vård och omsorg med boende 87 94 87 -7 -7,7
Öppna sociala insatser 88 129 141 12 9,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 45 46 1 1,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 56 65 9 15,8
X Näringsgrenen okänd 00 6 16 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/II - 2021/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_034_sv.html