Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/04 - 2021/04

  År/Månad Förändring Förändring
2020/04 2021/04 2020/04 - 2021/04 2020/04 - 2021/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 446 2 475 29 1,2
15-64 2 382 2 394 11 0,5
15-24 229 222 -7 -3,2
25-34 523 535 12 2,3
35-44 595 588 -7 -1,2
45-54 554 564 10 1,7
55-64 481 485 4 0,9
65-74 64 82 18 28,3
Män 15-74 1 264 1 283 18 1,5
15-64 1 222 1 230 8 0,7
15-24 126 105 -21 -16,7
25-34 277 281 4 1,6
35-44 312 314 2 0,6
45-54 278 284 6 2,0
55-64 229 247 18 7,8
65-74 42 52 10 23,6
Kvinnor 15-74 1 182 1 193 11 0,9
15-64 1 160 1 163 3 0,3
15-24 103 117 14 13,3
25-34 247 254 8 3,1
35-44 283 274 -9 -3,1
45-54 276 280 4 1,4
55-64 252 238 -13 -5,4
65-74 21 29 8 37,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2021, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/04 - 2021/04 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/04/tyti_2021_04_2021-05-25_tau_006_sv.html