Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 870,0 842,2 -27,9 -3,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 13,3 14,0 0,7 5,5
Jordbruk 01 5,1 7,2 2,1 41,5
C Tillverkning 10-33 128,9 128,4 -0,6 -0,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,6 14,9 -1,7 -10,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 16,0 17,1 1,1 7,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,8 20,3 0,5 2,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,6 21,3 0,7 3,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 43,7 42,5 -1,2 -2,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,3 12,3 0,0 0,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 11,8 10,9 -0,9 -7,7
F Byggverksamhet 41-43 61,5 58,0 -3,5 -5,6
Byggande av hus 41 22,4 20,5 -1,9 -8,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 31,6 29,9 -1,7 -5,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 95,1 91,1 -4,0 -4,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 16,0 15,9 -0,1 -0,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 37,2 34,6 -2,6 -6,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 42,0 40,7 -1,3 -3,1
H Transport och magasinering 49-53 51,5 45,7 -5,8 -11,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 29,8 28,0 -1,8 -6,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 21,7 17,7 -4,0 -18,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,4 21,6 -5,8 -21,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 46,8 47,8 1,0 2,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,3 26,3 -4,0 -13,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 59,8 60,6 0,9 1,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,8 24,8 -2,0 -7,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,5 40,0 0,5 1,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,7 23,2 0,5 2,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,7 48,4 3,7 8,2
P Utbildning 85 67,2 65,2 -1,9 -2,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 151,9 147,1 -4,8 -3,1
Hälso- och sjukvård 86 63,4 61,4 -2,0 -3,2
Vård och omsorg med boende 87 39,7 36,0 -3,7 -9,2
Öppna sociala insatser 88 48,8 49,7 0,9 1,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 18,5 14,2 -4,3 -23,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 19,1 18,3 -0,8 -4,3
X Näringsgrenen okänd 00 2,9 4,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_035_sv.html