Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 30. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter Regionförvaltningsverken (RFV) 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Regionförvaltningsverken        
Hela landet (inkl. Åland) 2 491 2 476 -15 -0,6
Södra Finlands RFV 1 113 1 119 6 0,5
Sydvästra Finlands RFV 316 313 -4 -1,2
Östra Finlands RFV 220 225 5 2,4
Västra och Inre Finlands RFV 544 535 -10 -1,7
Norra Finlands RFV 203 199 -4 -1,7
Lapplands RFV 80 70 -10 -12,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 30. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter Regionförvaltningsverken (RFV) 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_030_sv.html