Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,3 60,0 -0,3
15-64 70,6 70,0 -0,6
15-24 36,8 36,6 -0,2
25-34 75,7 75,8 0,1
35-44 84,1 83,7 -0,3
45-54 85,7 83,4 -2,3
55-64 66,8 66,6 -0,2
65-74 10,6 11,6 1,1
Män 15-74 62,0 61,7 -0,3
15-64 71,0 70,4 -0,6
15-24 35,1 35,9 0,9
25-34 80,4 78,0 -2,4
35-44 86,8 86,1 -0,7
45-54 84,2 81,3 -3,0
55-64 64,7 66,3 1,5
65-74 14,5 15,8 1,3
Kvinnor 15-74 58,6 58,3 -0,3
15-64 70,1 69,6 -0,5
15-24 38,6 37,2 -1,4
25-34 70,8 73,5 2,7
35-44 81,2 81,2 0,1
45-54 87,3 85,6 -1,7
55-64 68,8 66,9 -1,9
65-74 7,1 8,0 0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_025_sv.html