Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/03 - 2021/03

  År/Månad Förändring
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,9 60,5 0,6
15-64 70,2 70,7 0,5
15-24 35,3 39,4 4,1
25-34 75,6 77,0 1,4
35-44 83,2 84,2 1,0
45-54 85,2 83,5 -1,7
55-64 67,9 65,8 -2,1
65-74 10,1 11,3 1,3
Män 15-74 61,5 62,6 1,1
15-64 70,6 71,3 0,8
15-24 31,7 38,9 7,2
25-34 80,2 78,6 -1,6
35-44 86,5 86,5 0,0
45-54 82,9 81,3 -1,6
55-64 67,0 67,2 0,2
65-74 14,0 15,8 1,8
Kvinnor 15-74 58,3 58,4 0,2
15-64 69,8 70,0 0,2
15-24 39,0 39,9 0,9
25-34 70,8 75,2 4,5
35-44 79,7 81,7 2,0
45-54 87,4 85,7 -1,7
55-64 68,8 64,4 -4,4
65-74 6,5 7,5 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/03 - 2021/03 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_007_sv.html