Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/03 - 2021/03

  År/Månad Förändring Förändring
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03 2020/03 - 2021/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 474 2 496 22 0,9
15-64 2 403 2 416 13 0,5
15-24 215 239 24 11,2
25-34 534 545 11 2,1
35-44 590 600 11 1,8
45-54 570 555 -15 -2,6
55-64 494 477 -18 -3,6
65-74 71 80 9 12,3
Män 15-74 1 277 1 298 21 1,7
15-64 1 230 1 247 17 1,3
15-24 99 121 22 22,2
25-34 289 286 -4 -1,3
35-44 318 319 1 0,3
45-54 281 278 -4 -1,3
55-64 242 243 1 0,3
65-74 47 52 5 10,3
Kvinnor 15-74 1 197 1 198 0 0,0
15-64 1 173 1 169 -3 -0,3
15-24 116 117 2 1,6
25-34 245 260 15 6,0
35-44 271 281 10 3,6
45-54 288 277 -11 -3,9
55-64 252 234 -18 -7,3
65-74 24 28 4 16,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/03 - 2021/03 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_006_sv.html