Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2020/03 - 2021/03 (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.)

  År/Månad Förändring Förändring
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03 2020/03 - 2021/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 130 4 124 -7 -0,2
Arbetskraft totalt 2 669 2 719 50 1,9
- sysselsatta 2 474 2 496 22 0,9
- arbetslösa 195 223 28 14,5
Ej i arbetskraften 1 461 1 404 -57 -3,9
Män Befolkning totalt 2 077 2 075 -2 -0,1
Arbetskraft totalt 1 385 1 420 36 2,6
- sysselsatta 1 277 1 298 21 1,7
- arbetslösa 108 122 14 13,3
Ej i arbetskraften 692 654 -38 -5,4
Kvinnor Befolkning totalt 2 054 2 049 -5 -0,2
Arbetskraft totalt 1 284 1 299 14 1,1
- sysselsatta 1 197 1 198 0 0,0
- arbetslösa 87 101 14 16,0
Ej i arbetskraften 769 750 -19 -2,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2020/03 - 2021/03 (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_002_sv.html