Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2018 - 2020

  År Förändring Förändring
2018 2019 2020 2019/2020 2019/2020
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Anställningsförhållande          
Båda könen Löntagare totalt 2 204 2 220 2 189 -32 -1,4
- fortlöpande heltidsarbete 1 608 1 624 1 633 10 0,6
- fortlöpande deltidsarbete 234 247 230 -17 -6,9
- heltidsarbete för viss tid 252 240 227 -12 -5,1
- deltidsarbete för viss tid 110 110 98 -12 -10,9
Visstidsarbete totalt 363 350 326 -24 -7,0
Deltidsarbete totalt 344 357 328 -29 -8,2
Män Löntagare totalt 1 094 1 101 1 087 -14 -1,3
- fortlöpande heltidsarbete 875 887 880 -7 -0,8
- fortlöpande deltidsarbete 72 72 74 2 2,7
- heltidsarbete för viss tid 109 102 97 -5 -5,0
- deltidsarbete för viss tid 38 40 36 -4 -10,2
Visstidsarbete totalt 147 143 133 -9 -6,5
Deltidsarbete totalt 110 112 110 -2 -1,9
Kvinnor Löntagare totalt 1 110 1 119 1 102 -18 -1,6
- fortlöpande heltidsarbete 732 737 754 17 2,3
- fortlöpande deltidsarbete 162 175 156 -19 -10,9
- heltidsarbete för viss tid 143 137 130 -7 -5,2
- deltidsarbete för viss tid 73 70 62 -8 -11,3
Visstidsarbete totalt 216 207 192 -15 -7,3
Deltidsarbete totalt 235 245 218 -27 -11,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2018 - 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_052_sv.html