Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2018 - 2020

  År Förändring Förändring
2018 2019 2020 2019/2020 2019/2020
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 540 2 566 2 528 -37 -1,5
Privat sektor 1 862 1 892 1 871 -22 -1,1
Offentlig sektor 673 669 652 -17 -2,6
- staten 140 138 157 19 13,4
- kommuner 532 531 495 -36 -6,7
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 317 1 327 1 314 -12 -0,9
Privat sektor 1 121 1 131 1 128 -3 -0,2
Offentlig sektor 193 194 184 -10 -5,3
- staten 69 70 73 3 4,3
- kommuner 124 124 110 -13 -10,7
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 223 1 239 1 214 -25 -2,0
Privat sektor 741 761 742 -19 -2,5
Offentlig sektor 479 475 468 -7 -1,4
- staten 71 68 83 16 22,8
- kommuner 408 407 385 -22 -5,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2018 - 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_050_sv.html