Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2018 - 2020

  År Förändring Förändring
2018 2019 2020 2019/2020 2019/2020
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Utbildningsnivå          
Båda könen Totalt 2 540 2 566 2 528 -37 -1,5
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1 116 1 128 1 078 -50 -4,4
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 1 129 1 164 1 210 46 3,9
- lägsta högre nivå (5) 271 255 239 -16 -6,2
- lägre högskolenivå (6) 438 463 493 30 6,6
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 420 447 478 31 7,0
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 294 274 240 -34 -12,3
Män Totalt 1 317 1 327 1 314 -12 -0,9
Utbildning på andra stadiet (3,4) 640 648 633 -14 -2,2
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 489 509 530 21 4,2
- lägsta högre nivå (5) 101 96 90 -7 -6,8
- lägre högskolenivå (6) 194 213 229 15 7,2
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 195 199 212 13 6,4
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 188 170 151 -20 -11,5
Kvinnor Totalt 1 223 1 239 1 214 -25 -2,0
Utbildning på andra stadiet (3,4) 477 480 445 -35 -7,4
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 640 655 680 25 3,7
- lägsta högre nivå (5) 171 158 149 -9 -5,8
- lägre högskolenivå (6) 244 249 265 15 6,1
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 225 248 266 19 7,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 106 103 89 -14 -13,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2018 - 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_047_sv.html