Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018 - 2020

  År Förändring Förändring
2018 2019 2020 2019/2020 2019/2020
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning          
Båda könen Befolkning totalt 4 124 4 128 4 133 5 0,1
Arbetskraft totalt 2 742 2 750 2 741 -9 -0,3
- sysselsatta 2 540 2 566 2 528 -37 -1,5
- arbetslösa 202 184 213 29 15,5
Ej i arbetskraften 1 382 1 378 1 392 14 1,0
Män Befolkning totalt 2 072 2 075 2 078 3 0,2
Arbetskraft totalt 1 422 1 429 1 429 -1 0,0
- sysselsatta 1 317 1 327 1 314 -12 -0,9
- arbetslösa 106 103 114 12 11,6
Ej i arbetskraften 650 646 650 4 0,6
Kvinnor Befolkning totalt 2 052 2 053 2 054 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 319 1 320 1 312 -8 -0,6
- sysselsatta 1 223 1 239 1 214 -25 -2,0
- arbetslösa 96 82 98 17 20,5
Ej i arbetskraften 732 732 742 10 1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018 - 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_045_sv.html