Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/12 - 2020/12

  År/Månad Förändring Förändring
2019/12 2020/12 2019/12 - 2020/12 2019/12 - 2020/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 132 4 129 -3 -0,1
Arbetskraft totalt 2 734 2 708 -26 -1,0
- sysselsatta 2 570 2 496 -74 -2,9
- arbetslösa 164 212 48 29,5
Ej i arbetskraften 1 398 1 421 23 1,7
Män Befolkning totalt 2 078 2 077 -1 0,0
Arbetskraft totalt 1 411 1 417 6 0,4
- sysselsatta 1 324 1 298 -26 -2,0
- arbetslösa 87 119 32 37,5
Ej i arbetskraften 667 660 -7 -1,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 054 2 052 -2 -0,1
Arbetskraft totalt 1 323 1 290 -33 -2,5
- sysselsatta 1 246 1 198 -48 -3,9
- arbetslösa 77 93 16 20,4
Ej i arbetskraften 731 761 30 4,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2019/12 - 2020/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_002_sv.html