Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/08 - 2020/08

  År/Månad Förändring
2019/08 2020/08 2019/08 - 2020/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 62,9 61,2 -1,7
15-64 73,5 71,5 -2,1
15-24 44,9 38,1 -6,8
25-34 79,8 77,6 -2,2
35-44 85,6 84,4 -1,2
45-54 86,7 86,2 -0,5
55-64 67,5 67,2 -0,4
65-74 11,3 12,4 1,1
Män 15-74 64,8 63,8 -1,1
15-64 74,2 72,9 -1,3
15-24 44,0 34,7 -9,3
25-34 83,6 84,8 1,2
35-44 89,1 88,0 -1,1
45-54 86,2 84,9 -1,3
55-64 64,8 67,5 2,6
65-74 15,8 17,2 1,4
Kvinnor 15-74 61,0 58,6 -2,4
15-64 72,8 70,0 -2,8
15-24 45,9 41,8 -4,1
25-34 75,9 69,9 -5,9
35-44 82,0 80,7 -1,3
45-54 87,2 87,4 0,2
55-64 70,2 66,9 -3,3
65-74 7,3 8,2 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2020, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2019/08 - 2020/08 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/08/tyti_2020_08_2020-09-22_tau_007_sv.html