Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/II - 2020/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/II 2020/II 2019/II - 2020/II 2019/II - 2020/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 890,2 840,2 -50,0 -5,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 20,3 18,3 -1,9 -9,5
Maatalous 01 8,6 9,5 0,9 10,4
C Teollisuus 10-33 139,3 127,6 -11,6 -8,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,1 14,4 -3,7 -20,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,1 17,2 -1,9 -9,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 22,2 21,5 -0,7 -3,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,2 19,9 -2,3 -10,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,2 42,4 -3,8 -8,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,6 12,2 0,7 5,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,9 13,0 3,1 31,4
F Rakentaminen 41-43 68,9 66,1 -2,8 -4,0
Talonrakentaminen 41 25,0 23,7 -1,3 -5,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 35,2 32,9 -2,2 -6,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 98,5 86,2 -12,4 -12,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,8 14,1 -0,6 -4,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,8 34,7 -1,1 -3,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 48,0 37,3 -10,7 -22,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 51,4 43,0 -8,4 -16,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 30,9 25,6 -5,4 -17,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,5 17,5 -3,0 -14,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30,7 13,4 -17,3 -56,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 47,4 50,3 2,8 5,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,7 29,9 1,2 4,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 54,7 65,3 10,6 19,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,9 29,3 4,4 17,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 40,1 37,3 -2,8 -7,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,4 22,2 -0,2 -0,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,7 49,9 5,2 11,7
P Koulutus 85 61,9 59,8 -2,0 -3,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 150,0 147,2 -2,8 -1,9
Terveyspalvelut 86 66,2 67,0 0,8 1,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 38,6 34,1 -4,5 -11,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,2 46,1 0,9 2,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,8 12,0 -5,8 -32,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,0 18,8 -5,2 -21,7
X Toimiala tuntematon 00 1,9 2,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2020, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2019/II - 2020/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tau_035_fi.html