Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2019/II - 2020/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/II 2020/II 2019/II - 2020/II 2019/II - 2020/II
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 250 2 178 -72 -3,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39 37 -2 -5,1
Maatalous 01 16 16 1 4,0
C Teollisuus 10-33 322 312 -11 -3,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 36 -9 -20,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 43 40 -4 -8,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 50 1 2,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 50 -3 -5,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 107 107 -0 0,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 30 4 13,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 22 30 8 37,3
F Rakentaminen 41-43 159 149 -10 -6,3
Talonrakentaminen 41 59 55 -4 -6,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 81 75 -6 -7,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 261 233 -28 -10,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 36 35 -2 -4,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 84 83 -1 -1,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 140 115 -25 -18,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 127 115 -13 -10,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 73 66 -8 -10,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 49 -5 -9,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 88 60 -28 -31,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 114 120 7 5,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 74 7 10,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 134 156 22 16,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 60 70 10 16,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 102 101 -1 -1,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 60 61 2 2,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 120 9 8,1
P Koulutus 85 178 171 -7 -3,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 399 393 -6 -1,5
Terveyspalvelut 86 170 170 0 0,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 104 92 -12 -11,8
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 131 6 5,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 53 45 -8 -15,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 68 56 -12 -17,3
X Toimiala tuntematon 00 5 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2020, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2019/II - 2020/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tau_034_fi.html