Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, elokuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2019/I - 2020/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 henkilöä 1000 henkilöä 1000 henkilöä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 174 2 187 13 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 31 32 0 1,1
Maatalous 01 12 12 1 6,2
C Teollisuus 10-33 295 301 6 2,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 38 -1 -3,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 43 41 -2 -5,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 41 46 5 11,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 47 -4 -7,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 92 101 9 9,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 28 -0 -0,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 22 28 6 27,2
F Rakentaminen 41-43 143 137 -6 -4,1
Talonrakentaminen 41 52 51 -2 -3,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 73 68 -5 -6,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 243 239 -4 -1,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 36 1 3,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 82 85 4 4,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 126 117 -8 -6,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 124 123 -2 -1,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 73 67 -6 -8,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 56 5 8,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 79 -7 -7,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 105 116 11 10,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 70 71 1 2,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 138 152 14 10,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 69 7 12,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 101 94 -7 -7,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 56 53 -3 -5,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 121 113 -7 -6,2
P Koulutus 85 189 187 -2 -1,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 384 398 13 3,5
Terveyspalvelut 86 162 168 6 3,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 102 96 -5 -5,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 120 133 13 10,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 53 1 2,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 66 59 -6 -9,6
X Toimiala tuntematon 00 6 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2020, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2020, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2019/I - 2020/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_034_fi.html