Publicerad: 7.5.2020

Sysselsättningen fortsatte att öka år 2019

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar 72,6 procent år 2019. Det relativa sysselsättningstalet var 73,3 procent för män och 71,8 procent för kvinnor. Det relativa sysselsättningstalet för män ökade med 0,6 och för kvinnor med 1,2 procentenheter jämfört med år 2018. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2019, aikasarjatiedot 2010–2019 (ung. Arbetskraftsundersökningen 2019, tidsserieuppgifter 2010–2019).

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1995–2019, 15–64-åringar, %

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1995–2019, 15–64-åringar, %

Ökningen av sysselsättningen fortsatte mer återhållsamt än året innan. År 2019 uppgick antalet sysselsatta i Finland i åldern 15–74 år till i genomsnitt 2 566 000 personer, vilket var 26 000 fler än år 2018. Antalet sysselsatta ökade fjärde året i rad. Antalet sysselsatta män var 10 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 16 000 fler än år 2018. Antalet löntagare ökade med 16 000 personer och företagare med 11 000 personer. Det relativa sysselsättningstalet ökade i alla åldersgrupper.

År 2019 var antalet löntagare som arbetade heltid nästan lika många och antalet som arbetade deltid 12 000 fler än år 2018. Andelen löntagare med deltidsarbete var störst inom detaljhandeln (utom med motorfordon). Av alla löntagare inom näringsgrenen arbetade 44 procent deltid.

År 2019 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 184 000, vilket var 18 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet bland 15–74-åringar var i genomsnitt 6,7 procent år 2019, medan det var 7,4 procent år 2018. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk till 7,2 procent och för kvinnor till 6,2 procent.

Antalet dolt arbetslösa minskade med 14 000 personer från år 2018. År 2019 fanns det 114 000 personer som klassificeras som dolt arbetslösa bland 15–74-åringarna i arbetsför ålder som önskat och kunnat ta emot arbete, men som inte aktivt hade sökt arbete.

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2005–2019, 15–74-åringar

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2005–2019, 15–74-åringar

År 2019 var antalet utanför arbetskraften totalt 1 378 000 personer, dvs. 33 procent av befolkningen i åldern 15–74 år. Detta var 4 000 färre än år 2018. Mest minskade antalet personer utanför arbetskraften i åldersgruppen 55–64-åringar, med 9 000 personer.

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den senaste månadspublikationen om arbetskraftsundersökningen .


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 7.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_tie_001_sv.html