Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2018/IV - 2019/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 541 2 557 16 0,6
Nyland 840 858 18 2,2
Egentliga Finland 225 223 -2 -1,0
Satakunta 98 95 -2 -2,4
Egentliga Tavastland 79 79 0 0,1
Birkaland 232 243 11 4,9
Päijänne-Tavastland 90 88 -3 -2,9
Kymmenedalen 70 71 1 1,3
Södra Karelen 54 52 -2 -3,8
Södra Savolax 59 59 0 0,2
Norra Savolax 106 105 -1 -1,1
Norra Karelen 69 63 -6 -8,5
Mellersta Finland 117 120 3 2,7
Södra Österbotten 86 89 3 2,9
Österbotten 83 80 -3 -3,4
Mellersta Österbotten 30 30 -0 -0,3
Norra Österbotten 185 181 -4 -2,3
Kajanaland 28 27 -1 -2,0
Lappland 76 79 3 4,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2018/IV - 2019/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_031_sv.html