Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1062,8 1060,3 -2,5 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 45,3 47,9 2,5 5,6
Jordbruk 01 32,7 32,8 0,1 0,3
C Tillverkning 10-33 148,3 141,6 -6,7 -4,5
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,2 16,4 -3,8 -18,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,8 21,5 -0,3 -1,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,3 20,1 0,7 3,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,2 22,5 -2,8 -10,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 47,5 46,1 -1,3 -2,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,3 15,0 0,7 5,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,8 11,4 0,5 5,0
F Byggverksamhet 41-43 92,3 84,4 -7,9 -8,5
Byggande av hus 41 33,3 31,1 -2,2 -6,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 50,2 44,7 -5,5 -10,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 119,9 118,0 -1,9 -1,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 22,1 20,2 -1,9 -8,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 42,1 43,9 1,8 4,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 55,7 53,9 -1,9 -3,3
H Transport och magasinering 49-53 63,6 63,4 -0,2 -0,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 43,0 40,0 -3,0 -7,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,6 23,4 2,7 13,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 34,9 36,1 1,2 3,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 52,4 55,3 2,8 5,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 32,7 34,4 1,6 5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 76,2 74,0 -2,2 -2,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 31,7 27,9 -3,8 -12,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 45,4 50,2 4,8 10,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,9 29,2 4,3 17,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,1 46,1 -1,0 -2,1
P Utbildning 85 69,6 71,3 1,7 2,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 165,2 168,1 2,9 1,8
Hälso- och sjukvård 86 73,7 74,2 0,5 0,7
Vård och omsorg med boende 87 39,6 39,5 -0,1 -0,2
Öppna sociala insatser 88 51,9 54,4 2,5 4,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,3 23,0 -0,3 -1,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,4 31,9 -0,4 -1,3
X Näringsgrenen okänd 00 3,4 3,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_029_sv.html