Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2018/IV 2019/IV 2018/IV - 2019/IV 2018/IV - 2019/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1062,8 1060,3 -2,5 -0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 45,3 47,9 2,5 5,6
Maatalous 01 32,7 32,8 0,1 0,3
C Teollisuus 10-33 148,3 141,6 -6,7 -4,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,2 16,4 -3,8 -18,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,8 21,5 -0,3 -1,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,3 20,1 0,7 3,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,2 22,5 -2,8 -10,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 47,5 46,1 -1,3 -2,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,3 15,0 0,7 5,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,8 11,4 0,5 5,0
F Rakentaminen 41-43 92,3 84,4 -7,9 -8,5
Talonrakentaminen 41 33,3 31,1 -2,2 -6,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 50,2 44,7 -5,5 -10,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 119,9 118,0 -1,9 -1,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 22,1 20,2 -1,9 -8,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 42,1 43,9 1,8 4,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 55,7 53,9 -1,9 -3,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 63,6 63,4 -0,2 -0,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 43,0 40,0 -3,0 -7,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,6 23,4 2,7 13,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,9 36,1 1,2 3,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 52,4 55,3 2,8 5,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 32,7 34,4 1,6 5,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 76,2 74,0 -2,2 -2,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 31,7 27,9 -3,8 -12,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 45,4 50,2 4,8 10,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,9 29,2 4,3 17,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,1 46,1 -1,0 -2,1
P Koulutus 85 69,6 71,3 1,7 2,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 165,2 168,1 2,9 1,8
Terveyspalvelut 86 73,7 74,2 0,5 0,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 39,6 39,5 -0,1 -0,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 51,9 54,4 2,5 4,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,3 23,0 -0,3 -1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,4 31,9 -0,4 -1,3
X Toimiala tuntematon 00 3,4 3,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2019, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2018/IV - 2019/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_029_fi.html