Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/12 - 2019/12

  År/Månad Förändring Förändring
2018/12 2019/12 2018/12 - 2019/12 2018/12 - 2019/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 553 2 570 17 0,7
15-64 2 475 2 502 27 1,1
15-24 246 251 5 1,9
25-34 556 555 -1 -0,2
35-44 605 610 5 0,8
45-54 581 592 11 1,9
55-64 487 495 7 1,4
65-74 78 68 -10 -12,8
Män 15-74 1 335 1 324 -11 -0,8
15-64 1 288 1 279 -8 -0,7
15-24 120 117 -3 -2,9
25-34 311 301 -10 -3,2
35-44 323 331 8 2,4
45-54 294 293 0 -0,1
55-64 240 238 -2 -1,0
65-74 48 45 -3 -5,4
Kvinnor 15-74 1 217 1 246 28 2,3
15-64 1 187 1 223 36 3,0
15-24 126 134 8 6,6
25-34 245 254 9 3,7
35-44 282 280 -3 -1,0
45-54 287 298 12 4,1
55-64 247 257 9 3,8
65-74 30 23 -7 -24,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2019, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/12 - 2019/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tau_006_sv.html