Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/06 - 2019/06

  År/Månad Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 75,5 75,7 0,2
Män 77,0 76,7 -0,3
Kvinnor 74,1 74,8 0,7
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,7 6,2 -0,5
Män 6,9 6,9 -0,1
Kvinnor 6,5 5,4 -1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 69,5 69,1 -0,4
Män 72,3 71,8 -0,5
Kvinnor 66,7 66,3 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/06 - 2019/06 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_001_sv.html