Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juni

Arbetskraftsundersökning 2019, maj

2019
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar