Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2018

Työttömyysaste laski marraskuussa vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli marraskuussa 168 000, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisiä oli puolestaan 38 000 enemmän kuin vuosi sitten, ja työllisyysasteen trendi oli 72,0 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/11–2018/11, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/11–2018/11, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2018 marraskuussa 2 534 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 18 000 ja naisia 20 000 enemmän kuin vuoden 2017 marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,4 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden marraskuusta 1,1 prosenttiyksikköä 72,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,2 prosenttiyksikköä 70,6 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,0 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 marraskuussa 168 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 101 000 ja naisia 67 000.

Työttömyysaste oli marraskuussa 6,2 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,7 prosenttiyksikköä 7,1 prosenttiin ja naisten 1,1 prosenttiyksikköä 5,2 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,1 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 617 000. Heistä työllisiä oli 238 000 ja työttömiä 34 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 272 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 12,5 prosenttia, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 5,5 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 marraskuussa 1 425 000 eli 8 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 134 000, mikä oli 10 000 vähemmän vuoden 2017 marraskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2017/11 – 2018/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/11 2018/11 2017/11 - 2018/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 119 4 127 0,2
Työvoima yhteensä 2 686 2 701 0,6
Työlliset 2 496 2 534 1,5
– palkansaajat 2 178 2 186 0,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 317 348 9,5
Työttömät 190 168 –11,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 434 1 425 –0,6
– piilotyöttömät  144 134 –7,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,4 71,5 1,1
Työttömyysaste 7,1 6,2 –0,9
Työvoimaosuus 65,2 65,5 0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli marraskuun 2018 lopussa kaikkiaan 229 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 42 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–24 %), Pohjanmaalla (–20 %), Kaakkois-Suomessa (–18 %), Kainuussa (–18 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (–18 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 10 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 132 000 henkilöä, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2017/11–2018/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/11 2018/11 2017/11 - 2018/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 271 229 –15,5
– yli vuoden työttömänä olleet 92 66 –27,8
Palveluissa yhteensä 128 132 3,7
– työllistetyt 24 25 3,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 23 25 10,7
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 11 –9,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 69 71 3,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 46 50 9,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät

Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/11/tyti_2018_11_2018-12-21_tie_001_fi.html