Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/I - 2018/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/I 2018/I 2017/I - 2018/I 2017/I - 2018/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1027,3 1023,4 -3,9 -0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 42,1 39,1 -3,0 -7,1
Maatalous 01 28,8 27,7 -1,1 -3,9
C Teollisuus 10-33 144,1 146,8 2,8 1,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,7 19,4 1,8 10,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 18,8 20,5 1,7 9,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,0 20,7 0,8 3,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,8 26,2 0,4 1,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 47,7 47,1 -0,6 -1,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,1 12,8 -1,3 -9,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,3 11,4 -1,0 -8,1
F Rakentaminen 41-43 80,8 84,5 3,7 4,6
Talonrakentaminen 41 29,2 30,6 1,3 4,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 43,9 47,0 3,1 7,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 115,2 116,1 0,9 0,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 20,2 22,3 2,0 10,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,8 37,1 -2,8 -6,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 55,1 56,8 1,6 3,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 60,6 58,7 -1,8 -3,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 42,1 38,6 -3,6 -8,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,4 20,2 1,7 9,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30,2 27,7 -2,5 -8,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 48,9 48,2 -0,7 -1,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 33,3 31,0 -2,3 -6,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 78,6 74,3 -4,3 -5,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,6 27,7 1,0 3,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 45,7 42,0 -3,7 -8,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 26,2 24,3 -1,9 -7,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 48,9 47,9 -1,0 -2,0
P Koulutus 85 72,4 70,2 -2,2 -3,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 157,7 167,4 9,7 6,1
Terveyspalvelut 86 74,4 78,7 4,3 5,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,1 36,3 2,1 6,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,2 52,5 3,3 6,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,4 23,8 1,4 6,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,4 31,7 0,3 0,8
X Toimiala tuntematon 00 2,8 2,5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2018, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2017/I - 2018/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/03/tyti_2018_03_2018-04-24_tau_029_fi.html