Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2015 - 2017

  År Förändring Förändring
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap          
Hela landet 2 437 2 448 2 473 25 1,0
Nyland 800 808 816 8 1,1
Egentliga Finland 205 209 213 5 2,2
Satakunta 95 93 92 -1 -1,5
Egentliga Tavastland 77 75 79 4 5,8
Birkaland 220 219 225 6 2,7
Päijänne-Tavastland 85 88 85 -3 -3,3
Kymmenedalen 71 69 70 1 1,0
Södra Karelen 53 53 52 -2 -3,5
Södra Savolax 60 60 59 0 -0,6
Norra Savolax 104 105 106 1 1,0
Norra Karelen 67 64 65 1 1,4
Mellersta Finland 112 114 116 2 1,7
Södra Österbotten 85 84 84 0 0,4
Österbotten 84 85 82 -3 -4,0
Mellersta Österbotten 31 31 31 1 2,6
Norra Österbotten 167 172 180 9 5,2
Kajanaland 30 29 29 0 0,3
Lappland 76 76 73 -3 -3,8
Åland 16 16 16 0 -0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2015 - 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_051_sv.html