Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2015 - 2017

  År Förändring Förändring
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 437 2 448 2 473 25 1,0
Privat sektor 1 759 1 783 1 794 10 0,6
Offentlig sektor 668 657 674 17 2,5
- staten 136 129 141 12 9,4
- kommuner 532 528 533 4 0,8
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 249 1 267 1 282 16 1,2
Privat sektor 1 062 1 080 1 087 7 0,6
Offentlig sektor 183 183 193 10 5,2
- staten 68 65 68 2 3,5
- kommuner 115 118 125 7 6,2
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 188 1 182 1 191 9 0,8
Privat sektor 697 703 707 4 0,5
Offentlig sektor 485 474 481 7 1,5
- staten 68 64 73 10 15,5
- kommuner 417 411 408 -3 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2015 - 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_050_sv.html