Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 094 2 172 78 3,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 31 35 4 13,8
Maatalous 01 15 17 2 11,3
C Teollisuus 10-33 307 307 -0 -0,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 39 40 1 1,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 44 42 -2 -4,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 45 0 1,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 52 50 -3 -5,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 105 102 -2 -2,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 23 28 6 24,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 31 27 -3 -11,1
F Rakentaminen 41-43 138 149 11 8,1
Talonrakentaminen 41 50 53 4 7,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 73 78 4 5,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 249 248 -1 -0,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 37 4 11,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 77 73 -3 -4,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 139 138 -2 -1,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 118 125 7 5,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 75 75 -1 -0,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 43 50 8 17,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 67 74 7 10,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 92 94 2 1,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 66 68 2 2,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 125 133 8 6,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 55 58 4 6,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 90 95 5 5,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 54 1 1,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 116 5 4,6
P Koulutus 85 175 186 11 6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 378 389 11 3,0
Terveyspalvelut 86 164 174 10 6,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 88 84 -4 -5,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 131 6 4,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 46 50 5 9,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 69 6 9,1
X Toimiala tuntematon 00 7 5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_034_fi.html