Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2017

Elokuun työttömyysaste 7,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 elokuussa 202 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,2 prosenttia. Työllisiä oli 7 000 enemmän kuin edellisvuoden elokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/08–2017/08, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/08–2017/08, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 elokuussa 2 502 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 9 000 enemmän ja naisia 2 000 vähemmän kuin vuoden 2016 elokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 70,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden elokuusta 0,7 prosenttiyksikköä 72,0 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 0,5 prosenttiyksikköä 69,0 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 elokuussa 202 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 97 000 ja naisia 105 000.

Työttömyysaste oli elokuussa 7,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,9 ja naisten 8,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli elokuussa yhteensä 627 000. Heistä työllisiä oli 289 000 ja työttömiä 49 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 337 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 14,4 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,6 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 7,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 elokuussa 1 412 000 henkeä eli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä  140 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuoden 2016 elokuussa.

Työllisyyden muutokset 2016/08–2017/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/08 2017/08 2016/08 - 2017/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 107 4 116 0,2
Työvoima yhteensä 2 690 2 704 0,5
Työlliset 2 495 2 502 0,3
– palkansaajat 2 137 2 155 0,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 359 348 –3,2
Työttömät 195 202 3,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 417 1 412 –0,4
– piilotyöttömät  154 140 –8,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 69,9 70,5 0,6
Työttömyysaste 7,2 7,5 0,2
Työvoimaosuus 65,5 65,7 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2017 lopussa kaikkiaan 289 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 54 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–23 %), Keski-Suomessa (–22 %), Satakunnassa (–19 %) ja Etelä-Savossa (–19 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 112 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 51 000 uutta avointa työpaikkaa eli sama määrä kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2016/08–2017/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/08 2017/08 2016/08 - 2017/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 343 289 –15,7
– yli vuoden työttömänä olleet 128 102 –20,0
Palveluissa yhteensä 113 112 –0,2
– työllistetyt 24 24 2,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 21 18 –12,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 9 –2,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 59 61 3,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 51 51 0,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/08/tyti_2017_08_2017-09-26_tie_001_fi.html