Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/08 - 2017/08

  År/Månad Förändring
2016/08 2017/08 2016/08 - 2017/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,9 70,5 0,6
Män 71,3 72,0 0,7
Kvinnor 68,5 69,0 0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,2 7,5 0,2
Män 7,2 6,9 -0,3
Kvinnor 7,3 8,1 0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 65,7 0,2
Män 67,8 67,8 0,0
Kvinnor 63,2 63,5 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/08 - 2017/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/08/tyti_2017_08_2017-09-26_tau_001_sv.html