Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.8.2017

Heinäkuun työttömyysaste 7,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 heinäkuussa 207 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 7,8 prosenttia. Työllisiä oli 31 000 enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/07–2017/07, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/07–2017/07, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 heinäkuussa 2 556 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 31 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 42 000 enemmän ja naisia 10 000 vähemmän kuin vuoden 2016 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 72,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,1 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 2,2 prosenttiyksikköä 74,6 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä 69,4 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 heinäkuussa 207 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 107 000 ja naisia 100 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,5 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,4 ja naisten 7,7 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 628 000. Heistä työllisiä oli 352 000 ja työttömiä 47 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 399 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli heinäkuussa 11,7 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 7,4 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 heinäkuussa 1 352 000 henkeä eli 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 132 000, mikä oli 34 000 vähemmän kuin vuoden 2016 heinäkuussa.

Työllisyyden muutokset 2016/07–2017/07 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/07 2017/07 2016/07 - 2017/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 108 4 115 0,2
Työvoima yhteensä 2 738 2 763 0,9
Työlliset 2 525 2 556 1,2
– palkansaajat 2 178 2 240 2,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 347 316 –8,8
Työttömät 214 207 –2,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 369 1 352 –1,3
– piilotyöttömät  165 132 –20,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 71,1 72,0 0,9
Työttömyysaste 7,8 7,5 –0,3
Työvoimaosuus 66,7 67,2 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2017 lopussa kaikkiaan 329 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 49 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–21 %), Keski-Suomessa (–19 %) ja Kainuussa (–17 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 14 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 100 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Muutokset 2016/07–2017/07 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/07 2017/07 2016/07 - 2017/07
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 378 329 –13,0
– yli vuoden työttömänä olleet 127 106 –16,5
Palveluissa yhteensä 99 100 0,4
– työllistetyt 23 24 2,2
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 17 16 –9,4
– työ- ja koulutuskokeilussa 8 8 –2,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 50 52 3,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 36 39 9,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.8.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. heinäkuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/07/tyti_2017_07_2017-08-22_tie_001_fi.html