Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/II - 2017/II, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 883,4 860,1 -23,3 -2,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 19,8 17,0 -2,7 -13,9
Maatalous 01 10,5 10,2 -0,4 -3,6
C Teollisuus 10-33 140,1 132,5 -7,6 -5,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,7 15,8 -1,9 -10,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,9 19,9 -3,0 -13,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,7 18,9 -1,8 -8,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,6 22,3 -0,2 -0,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 45,1 42,7 -2,4 -5,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,2 12,8 1,7 14,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,2 12,9 1,8 15,7
F Rakentaminen 41-43 61,5 63,4 1,9 3,1
Talonrakentaminen 41 20,7 22,8 2,1 10,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 33,7 32,2 -1,5 -4,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 104,1 99,8 -4,3 -4,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,2 15,2 0,0 0,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,6 34,5 -2,1 -5,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 52,2 50,0 -2,2 -4,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 54,7 48,9 -5,8 -10,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 32,8 31,4 -1,4 -4,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 22,0 17,6 -4,4 -20,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,9 26,7 -0,2 -0,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,1 39,8 -1,2 -3,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,2 31,3 0,2 0,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 51,2 54,6 3,4 6,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,4 23,1 0,7 3,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,2 39,6 2,5 6,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,0 22,0 1,0 4,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 48,6 46,7 -1,9 -3,9
P Koulutus 85 58,0 58,6 0,6 1,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 153,0 146,4 -6,7 -4,4
Terveyspalvelut 86 71,3 67,0 -4,4 -6,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,0 34,6 -1,4 -3,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,6 44,8 -0,9 -1,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,5 18,3 0,8 4,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,4 22,8 -1,6 -6,6
X Toimiala tuntematon 00 3,2 0,8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.07.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2017, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/II - 2017/II, 15–74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_035_fi.html