Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 448 1 267 1 182
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 75 25
Maatalous 01 71 49 22
C Teollisuus 10-33 327 245 82
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 21 24
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 39 11
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 32 14
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 47 7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 101 80 21
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 30 26 4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 21 7
F Rakentaminen 41-43 178 164 14
Talonrakentaminen 41 68 62 6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 95 88 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 149 141
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 36 5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 89 61 28
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 161 53 108
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 114 27
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 78 11
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 36 15
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 27 58
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 71 30
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 33 42
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 163 93 69
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 44 17
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 109 57 52
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 31 33
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 50 60
P Koulutus 85 173 54 119
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 56 354
Terveyspalvelut 86 190 32 159
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 11 80
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 13 115
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 63 28 35
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 24 62

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_030_fi.html