Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, lokakuu

Julkaistu: 24.1.2017

Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 joulukuussa 207 000, mikä oli 34 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 9,2 prosenttia. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 8,0 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuoden 2015 vastaavalla ajanjaksolla. Vuonna 2016 työttömyysaste oli keskimäärin 8,8 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 9,4 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/12–2016/12, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/12–2016/12, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 joulukuussa 2 421 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 31 000 ja naisia 3 000 enemmän kuin vuoden 2015 joulukuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 68,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden joulukuusta 2,0 prosenttiyksikköä 69,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,6 prosenttiyksikköä 66,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,0 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 joulukuussa 207 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 34 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 94 000 henkeä.

Työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,2 ja naisten 7,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä 634 000. Heistä työllisiä oli 248 000 ja työttömiä 43 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 291 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 14,7 prosenttia, mikä oli 4,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 6,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 joulukuussa 1 481 000 henkeä eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 166 000, mikä oli 12 000 enemmän vuoden 2015 joulukuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/12 – 2016/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 109 4 109 0,0
Työvoima yhteensä 2 628 2 628 0,0
Työlliset 2 387 2 421 1,4
– palkansaajat 2 045 2 095 2,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 342 326 –4,8
Työttömät 241 207 –14,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 481 1 481 0,0
– piilotyöttömät  154 166 7,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,9 68,3 1,3
Työttömyysaste 9,2 7,9 –1,3
Työvoimaosuus 64,0 64,0 0,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 427 000 henkeä, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten rakentamisen (F) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä oli sama kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 212 000 henkeä, mikä oli 18 000 henkeä vähemmän kuin vuoden 2015 loka-joulukuussa. Vuoden 2016 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 8,0 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 1 470 000 henkeä, mikä oli 5 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 167 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2015/IV – 2016/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 643 2 639 –0,1
Työlliset yhteensä 2 412 2 427 0,6
Työttömät yhteensä 230 212 –7,8
– miehet 126 115 –8,9
– naiset 104 98 –6,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 465 1 470 0,3
– piilotyöttömät  157 167 6,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2016 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2016 keskimäärin 2 448 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 työllisyysaste oli 68,7 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 68,1 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2016 keskimäärin 8,8 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 9,4 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2016 keskimäärin 237 000 henkeä, mikä oli 15 000 vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2016 oli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Myös työpanoksen määrä työllistä kohti nousi hiukan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuotta 2016 koskevia vuosikeskiarvoja julkaistaan tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa . Yleiskatsaus vuoden 2016 vuositiedoista sekä aikasarjatiedoista vuosilta 2007–2016 julkaistaan 12.4.2017.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2016 lopussa kaikkiaan 358 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 20 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Kainuussa (–16 %), Etelä-Savossa (–9 %), Etelä-Pohjanmaalla (–9 %), Pohjois-Savossa (–9 %) ja Lapissa (–8 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 28 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 114 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 48 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 37 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2015/12–2016/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/12 2016/12 2015/12 - 2016/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 378 358 –5,3
– yli vuoden työttömänä olleet 118 122 3,2
Palveluissa yhteensä 108 114 6,0
– työllistetyt 19 22 15,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 21 21 1,2
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 10 –10,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 57 61 7,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 35 37 4,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (710,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tie_001_fi.html