Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/10 - 2016/10

  År/Månad Förändring Förändring
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10 2015/10 - 2016/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 448 2 446 -2 -0,1
15-64 2 373 2 367 -6 -0,3
15-24 230 228 -2 -0,7
25-34 532 537 5 0,9
35-44 554 547 -7 -1,3
45-54 607 600 -7 -1,2
55-64 451 456 5 1,1
65-74 74 78 4 5,7
Män 15-74 1 244 1 274 30 2,4
15-64 1 197 1 230 33 2,8
15-24 107 111 4 3,7
25-34 286 297 11 3,8
35-44 293 295 1 0,5
45-54 302 308 6 2,0
55-64 208 219 11 5,2
65-74 47 45 -3 -6,0
Kvinnor 15-74 1 204 1 172 -32 -2,7
15-64 1 177 1 138 -39 -3,3
15-24 123 117 -6 -4,6
25-34 246 240 -6 -2,5
35-44 261 253 -9 -3,3
45-54 305 292 -13 -4,3
55-64 242 237 -6 -2,4
65-74 27 34 7 26,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2016, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2015/10 - 2016/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/10/tyti_2016_10_2016-11-22_tau_006_sv.html