Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/10 - 2016/10

  År/Månad Förändring Förändring
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10 2015/10 - 2016/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 106 4 109 3 0,1
Arbetskraft totalt 2 682 2 663 -19 -0,7
- sysselsatta 2 448 2 446 -2 -0,1
- arbetslösa 234 217 -18 -7,5
Ej i arbetskraften 1 424 1 446 22 1,6
Män Befolkning totalt 2 059 2 062 3 0,2
Arbetskraft totalt 1 368 1 386 17 1,3
- sysselsatta 1 244 1 274 30 2,4
- arbetslösa 124 111 -13 -10,3
Ej i arbetskraften 691 677 -14 -2,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 047 2 047 -1 0,0
Arbetskraft totalt 1 314 1 277 -37 -2,8
- sysselsatta 1 204 1 172 -32 -2,7
- arbetslösa 110 105 -5 -4,3
Ej i arbetskraften 734 770 36 4,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2016, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/10 - 2016/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/10/tyti_2016_10_2016-11-22_tau_002_sv.html