Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/10 - 2016/10

  År/Månad Förändring
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,4 68,4 0,1
Män 68,0 70,1 2,0
Kvinnor 68,7 66,7 -2,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,7 8,1 -0,6
Män 9,1 8,0 -1,0
Kvinnor 8,4 8,2 -0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,3 64,8 -0,5
Män 66,5 67,2 0,7
Kvinnor 64,2 62,4 -1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/10 - 2016/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/10/tyti_2016_10_2016-11-22_tau_001_sv.html