Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/08 - 2016/08

  År/Månad Förändring
2015/08 2016/08 2015/08 - 2016/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,3 7,2 -1,0
15-64 8,5 7,4 -1,1
15-24 13,5 11,8 -1,7
25-34 8,6 8,7 0,1
35-44 7,2 6,5 -0,7
45-54 7,3 5,5 -1,7
55-64 8,2 6,6 -1,6
Män 15-74 8,6 7,2 -1,3
15-64 8,9 7,5 -1,4
15-24 18,5 11,9 -6,7
25-34 7,9 7,9 0,0
35-44 6,2 6,1 -0,1
45-54 7,9 6,5 -1,4
55-64 8,7 7,2 -1,4
Kvinnor 15-74 7,9 7,3 -0,7
15-64 8,1 7,4 -0,7
15-24 9,0 11,8 2,8
25-34 9,4 9,8 0,3
35-44 8,4 7,0 -1,4
45-54 6,7 4,6 -2,1
55-64 7,7 6,0 -1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2016, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/08 - 2016/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/08/tyti_2016_08_2016-09-20_tau_016_sv.html