Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/08 - 2016/08

  År/Månad Förändring Förändring
2015/08 2016/08 2015/08 - 2016/08 2015/08 - 2016/08
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 101 4 107 7 0,2
Arbetskraft totalt 2 691 2 690 -1 0,0
- sysselsatta 2 469 2 495 27 1,1
- arbetslösa 222 195 -28 -12,4
Ej i arbetskraften 1 409 1 417 8 0,6
Män Befolkning totalt 2 056 2 061 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 386 1 397 12 0,8
- sysselsatta 1 267 1 297 29 2,3
- arbetslösa 119 101 -18 -14,9
Ej i arbetskraften 670 664 -6 -0,9
Kvinnor Befolkning totalt 2 045 2 046 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 305 1 293 -13 -1,0
- sysselsatta 1 202 1 199 -3 -0,2
- arbetslösa 104 94 -10 -9,5
Ej i arbetskraften 740 754 14 1,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2016, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/08 - 2016/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/08/tyti_2016_08_2016-09-20_tau_002_sv.html